Teoretycz i praktyczne podstawy infekcjologii - atlas

Jacek Grzybowski, Piotr Zaborowski

- rok wydania: 2007

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Streszczenie
Fragmenty z recenzji “Atlasu”
Wykaz skrótów używanych w tekście i na rycinach
Rozdział 1. Wprowadzenie
1.1. Interakcje między gospodarzem i drobnoustrojami
1.2. Kolonizacja człowieka w trakcie rozwoju osobniczego
1.3. Choroby swoiste dla ludzi i odzwierzęce
1.4. Zróżnicowanie patogenności drobnoustrojów
Rozdział 2. Patogeny
2.1. Ogólna charakterystyka bakterii
2.2. Genom bakterii – krótka charakterystyka
2.3. Kolonizacja tkanek przez drobnoustroje; biofilmy
2.4. Wirusy chorobotwórcze dla ludzi
2.5. Interakcje wirusów z komórkami gospodarza
2.6. Grzyby chorobotwórcze dla ludzi
2.7. Pierwotniaki chorobotwórcze dla ludzi
2.8. Pasożyty wielokomórkowe
2.9. Priony – cząsteczki zakaźne
Rozdział 3. Bariery ochronne organizmu
3.1. Skóra i błony śluzowe
3.2. Układ oddechowy - narażenie na czynniki infekcyjne
3.3. Układ oddechowy - ekologia
3.4. Układ pokarmowy – bariery i ekologia
3.5. Układ moczowo-płciowy Rozdział
4. Mechanizmy odporności przeciwzakaźnej
4.1. Odporność wrodzona (nieswoista)
4.1.1. Molekularne wzorce patogenów - PAMP
4.1.2. Receptory PRR rozpoznające wzorce PAMP
4.1.3. Receptory TLR - swoistość
4.1.4. Receptory TLR - transmisja sygnałów
4.1.5. Wirusowe strategie anty TLR
4.1.6. Charakterystyka receptorów NLR i TREM
4.1.7. Receptory CLR i wymiatające; droga mannozowa aktywacji dopełniacza
4.1.8. Charakterystyka komórek dendrytycznych
4.1.9. Charakterystyka makrofagów
4.1.10. Charakterystyka neutrofilów
4.1.11. Bakteriobójczy wybuch tlenowy w leukocytach
4.1.12. Charakterystyka komórek NK
4.1.13. Układ dopełniacza – aktywacja na drodze alternatywnej
4.1.14. Naturalne antybiotyki peptydowe
4.2. Odporność nabyta (swoista) humoralna i komórkowa
4.2.1. Ogólny schemat rozwoju procesów odporności nabytej
4.2.2. Prezentacja antygenów limfocytom T i jej efekty - cz. I
4.2.3. Prezentacja antygenów limfocytom T i jej efekty - cz. II
4.2.4. Antygeny i przeciwciała
4.2.5. Swoistość, powinowactwo i widność przeciwciał
4.2.6. Klasyfikacja i znaczenie przeciwciał
4.2.7. Dopełniacz - aktywacja na drodze klasycznej
4.2.8. Znaczenie równowagi między odpornością humoralną i komórkową
4.3. Narządowe układy odpornościowe
4.3.1. Odporność miejscowa skóry
4.3.2. Stymulacja keratynocytów przez drobnoustroje
4.3.3. Odpowiedź przeciwbakteryjna w układzie oddechowym
4.3.4. Odpowiedź przeciwwirusowa w układzie oddechowym
4.3.5. Odporność wrodzona pęcherzyków płucnych
4.3.6. Odporności jelita
4.3.7. Odporność wątroby
4.3.8. Odporność narządu rodnego
Rozdział 5. Warunki zakażenia i zarażenia
5.1. Mechanizmy pokonywania i omijania barier ochronnych organizmu
5.1.1. Bakteryjne infekcje zewnątrzkomórkowe
5.1.2. Bakteryjne infekcje wewnątrzkomórkowe
5.1.3. Zakażenia wirusowe
5.1.4. Zakażenia grzybicze
5.1.5. Zakażenia pierwotniakowe
5.1.6. Infestacja pasożytami wielokomórkowymi
5.2. Zjadliwość wybranych drobnoustrojów
5.2.1. Klasa 1 patogenności
5.2.2. Klasa 2 patogenności
5.2.3. Klasa 3 patogenności
5.2.4. Klasa 4 patogenności
5.2.5. Klasa 5 patogenności
5.2.6. Klasa 6 patogenności
5.3. Reakcje zapalne
5.3.1. Odpowiedź zapalna
5.3.2. Sepsa i SIRS
5.4. Czynniki wpływające na odporność przeciwzakaźną gospodarza
5.4.1. Genetycznie uwarunkowane deficyty odporności
5.4.2. Zaburzenia odporności w niedożywieniu
5.4.3. Powiązania między zaburzeniami odżywiania i odpornością
5.4.4. Zaburzenia odporności wywołane stresem
5.4.5. Immunosupresja pourazowa wywołana oparzeniem
5.4.6. Immunosupresja wywołana zakażeniami HIV - cz. I
5.4.7. Immunosupresja wywołana zakażeniami HIV - cz. II
5.4.8. Paraliż immunologiczny wywołany wąglikiem
5.4.9. Immunosupresja wywołana leiszmaniozą
5.4.10. Immunosupresja towarzysząca chorobom nowotworowym
5.4.11. Immunosupresja wywołana działaniem leków przeciwzapalnych
5.4.12. Działanie leków immunosupresyjnych - cz. I
5.4.13. Działanie leków immunosupresyjnych - cz. II
5.5. Molekularna epidemiologia chorób infekcyjnych
5.5.1. Transmisja patogenów w środowisku życia człowieka
5.5.2. Relacje między mikrobiologią i epidemiologią
Rozdział 6. Zwalczanie i profilaktyka zakażeń
6.1. Antybiotyki i chemioterapeutyki przeciwbakteryjne
6.2. Chemioterapeutyki przeciwwirusowe
6.3. Antybiotyki przeciwgrzybicze
6.4. Szczepionki
Rozdział 7. Perspektywy infekcjologii
7.1. Genomika i proteomika
7.2. Nowoczesne projektowanie szczepionek; biologia in silico
Literatura źródłowa poszczególnych rozdziałów
Skorowidz


XVIII Ogólnopolskie sympozjum - Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie 2017
PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne 2017
Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia