PROCEDURY HIGIENY W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA
Maria Ciuru¶
- wydanie I
- rok wydania: 2009


Wstęp
Rozdział 1. HIGIENA SKÓRY
Rozdział 2. HIGIENA RAN I BŁON ¦ŚLUZOWYCH
Rozdział 3. PREPARATY DEZYNFEKCYJNE. PLANY HIGIENY SZPITALNEJ
Rozdział 4. STERYLIZACJA NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Rozdział 5. HIGIENA NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO –(POSTĘPOWANIE Z WYROBAMI MEDYCZNYMI WIELOKROTNEGO UŻYCIA)
Rozdział 6. HIGIENA SPRZĘTU HIGIENICZNEGO
Rozdział 7. HIGIENA POWIERZCHNI
Rozdział 8. HIGIENA ZABIEGÓW MEDYCZNYCH
Rozdział 9. ZASADY HIGIENY W CZASIE STOSOWANIA IZOLACJI PACJENTÓW
Rozdział 10. HIGIENA ŁÓŻEK I BIELIZNY
Rozdział 11. HIGIENA ŚRODKÓW TRANSPORTU
Rozdział 12. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Rozdział 13. HIGIENA POWIETRZA W POMIESZCZENIACH ZABIEGOWYCH
Rozdział 14. HIGIENA ŻYWIENIA I ŻYWNOŚ¦CI
Rozdział 15. NOWE TECHNOLOGIE STOSOWANE W UTRZYMANIU HIGIENY


XVIII Ogólnopolskie sympozjum - Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie 2017
PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne 2017
Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia