Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - komentarz
Ewa Bagińska, Marcin Śliwka, Małgorzata Świderska, Monika Wałachwoska
pod redakcją
Mirosława Nesterowicza

- rok wydania: 2009


Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW
Wstęp

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417 ze zm.)
Rozdział 1 Przepisy ogólne - Monika Wałachowska
Rozdział 2 Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych - Marcin Śliwka
Rozdział 3 Prawo pacjenta do informacji - Małgorzata Świderska
Rozdział 4 Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych - Marcin Śliwka
Rozdział 5 Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Małgorzata Świderska
Rozdział 6 Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta - Marcin Śliwka
Rozdział 7 Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej - Marcin Śliwka
Rozdział 8 Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza - Marcin Śliwka
Rozdział 9 Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego - Monika Wałachowska
Rozdział 10 Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej - Monika Wałachowska
Rozdział 11 Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie - Monika Wałachowska
Rozdział 12 Rzecznik Praw Pacjenta - Ewa Bagińska
Rozdział 13 Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów - Ewa Bagińska
Rozdział 14 Kary pieniężne - Ewa Bagińska
Rozdział 15 Przepis końcowy


XVIII Ogólnopolskie sympozjum - Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie 2017
PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne 2017
Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia